Chính sách vận chuyển

Để hiểu rõ hơn về giá cả, cách thức vận chuyển, quý khách hàng lưu ý đọc rõ để được hỗ trợ tốt nhất.

Chính sách vận chuyển quốc tế

1. Định nghĩa

- Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến.

- ViChO không trực tiếp là đơn vị vận chuyển. Dựa theo yêu cầu của Khách hàng, ViChO sẽ chuyển hàng hóa cho các đơn vị vận chuyển. Các đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động vận chuyển, thông quan hàng hóa. ViChO sẽ thực hiện việc thanh toán hộ phí vận chuyển quốc tế cho Khách hàng và trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ đối với Khách hàng nếu có rủi ro mất hàng hoặc hỏng hóc hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

2. Mức phí vận chuyển quốc tế

- Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong bảng phí dịch vụ.

3. Chính sách vận chuyển

a. Thời gian vận chuyển

- Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm ViChO chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển từ Quảng Châu – Việt Nam. Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:

+ Vận chuyển thường về Hà Nội: Từ 2 - 4 ngày

+ Vận chuyển thường về Sài Gòn: Từ 5 - 7 ngày

+ Vận chuyển chậm về Hà Nội: Từ 5 - 7 ngày

+ Vận chuyển chậm về Sài Gòn: Từ 8 - 10 ngày

- Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, ViChO sẽ thông báo tới Khách hàng.

- Trong thời gian 30 ngày kể từ khi mua hàng, nếu hàng hóa chưa về kho của ViChO, Khách hàng có quyền hủy đơn hàng vì bất kỳ lý do nào.

b. Quy định vận chuyển

- ViChO cung cấp hình thức vận chuyển thường đường bộ, Chuyển phát nhanh đường bộ và vận chuyển đường biển.

- Khách hàng có thể lựa chọn hình thức vận chuyển phù hợp. Việc lựa chọn hình thức vận chuyển chỉ được diễn ra trước thời điểm ViChO nhận hàng từ NCC bằng cách tick chọn dịch vụ vận chuyển (đối với hình thức vận chuyển thường hoặc chuyển phát nhanh), hoặc ghi chú trên đơn (đối với hình thức chuyển tàu biển).